Ботанічний сад загальнодержавного значення
«ХОРОЛЬСЬКИЙ»

     
З метою озеленення, покращення екологічного стану міста Хорол, популяризації питань охорони природи серед широких верств населення, особливо молоді, та з метою реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку природно-заповідної справи на XXXI сесії Хорольської міської ради від 26.07.2005 року було прийнято рішення «Про створення Хорольського ботанічного саду у природно-заповідному урочищі «Дубовий гай».

Міська рада виділила земельну ділянку для заснування ботанічного саду загальною площею 18га з каскадом чотирьох ставків з гідротехнічними спорудами та дубовим гаєм, що має парковий вигляд і в якому зростають більш ніж сторічні дуби.

Хорольський ботанічний сад, як об’єкт природно-заповідного фонду України, призначено для створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій типових видів рослин місцевої та світової флори, ведення наукової, навчальної та просвітницької роботи. За номенклатурою видів озеленення Хорольський ботанічний сад віднесено до групи зелених насаджень спеціального призначення з наданням ботанічному саду статусу науково-дослідної установи.

З огляду на передбачувані зміни в напрямку підвищення термального режиму клімату України, які за прогнозами вчених відображають характерні риси зміни глобального клімату, в Хорольському ботанічному саду буде зосереджено наукові дослідження по інтродукції нових південних плодових та декоративних культур з корисними властивостями, планується вивчати їх на предмет поширення в Лісостеповій зоні України. Особлива увага звертатиметься на нові плодові культури, що відповідають вимогам сучасного плодівництва, мають високий вміст біологічно-активних речовин та справляють на людський організм радіопротекторну та антиоксидантну дію. Вживання таких плодів могло б відіграти значну роль в організації профілактичного харчування жителів лісостепової зони України у зв’язку із забрудненням довкілля, викликаним передовсім аварією на ЧАЕС та іншими техногенними чинниками (саме до таких культур можна віднести унабі (зизифус); інтродукція якої вже проводиться в м.Хорол протягом останніх років).


 

Попередня сторінка