СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Об'єкти, які є найбільшими забруднювачами довкілля

Екологічні паспорти

Регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища

Щомісячні та щоквартальні огляди стану навколишнього природного середовища Полтавської області

ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ ТА КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАСТІ.

   Полтавщина розташована в центральній частині України в лісостеповій зоні з помірно-континентальним кліматом. На півночі область межує з Чернігівською та Сумською областями, на сході – з Харківською, на півдні – з Дніпропетровською і на заході – з Київською, Черкаською та Кіровоградською. Загальна довжина меж близько 1100 км, з яких 162 км – по Кременчуцькому і Дніпродзержинському водосховищах.    
   Із загальної площі області 28,75 тис. км2 (4,6% площі України) 9,8% складають ліси та інші лісовкриті площі, 5,2% займають поверхневі водойми, 77,6% території – сільгоспугіддя, з них рілля – 61,5%.
   На південному заході області протікає р. Дніпро, більша частина течії якого зарегульована водосховищами. Найбільшими притоками Дніпра в межах області є:
   - Псел – довжина в межах області 350 км, об’єм стоку 1,46 км3 на рік;
   - Сула – довжина в межах області 213 км, об’єм стоку 1,15 км3 на рік;
   - Ворскла – довжина в межах області 226 км, об’єм стоку 0,9 км3 на рік;
   - Оріль – довжина в межах області 80 км, об’єм стоку 0,355 км3 на рік.
    Густота річкової сітки більша на півночі, менша на південному заході. Більша частина стоку припадає на березень – квітень. Річки області живляться переважно талими сніговими водами (60% об’єму стоку).
    Територія області належить до недостатньо вологої, теплої, крайній південний схід – до посушливої, дуже теплої агрокліматичної зони. Середньорічна кількість опадів на території області змінюється в межах 524 – 639 мм, збільшуючись з півдня на північ. Кліматичні умови області сприятливі для життя людини.
    На території Полтавської області розвідано та експлуатується багато нафтових, нафтогазоконденсатних, газових і газоконденсатних родовищ. В районі Кременчуцької аномалії зосереджені запаси залізних руд. Серед інших корисних копалин – торф, будівельні матеріали, мінеральні води.
    Найбільш поширені в області ґрунти – чорноземи. Вони займають майже дві третини території області.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОБЛАСТІ.

    Кількість наявного населення на кінець 2015 року за даними Полтавського обласного управління статистики становила 1438,948тис. осіб, з яких 891,724тис. мешкають у міських поселеннях, 547,224тис. – у сільській місцевості.
    Щільність населення – 50,1 особи на 1 км2 менша, ніж в середньому по Україні (70,8осіб/км2).
    Адміністративно-територіальний устрій області включає 6 міст обласного підпорядкування – Полтава, Кременчук, Гадяч, Лубни, Комсомольськ, Миргород, 21 селище міського типу, 25 сільських районів та 5 районів в містах Полтаві та Кременчуці. 
    Провідними галузями промисловості області є машинобудування, паливна, гірничорудна, харчова. Розвинуті видобування і переробка залізної руди, нафти, природного газу і газового конденсату, виробництво сталі, будівельних матеріалів, м’яса і масла тваринного, олії, цукру та інших видів промислової продукції.       За даними Головного управління статистики в Полтавській області показник промислового виробництва у 2015р. залишається на рівні попереднього року.  Величина індексу зазначеного показника склала 95,7% (2014р. - 92,9%, 2013 - 94,7%).
    Сільськогосподарське виробництво є однією з провідних галузей економіки області. Основою рослинництва області є виробництво зернових культур, цукрових буряків і соняшнику; у тваринництві – виробництво м’яса, молока, яєць. Землі сільськогосподарського призначення складають 77,3% від площі земельних ресурсів області. За даними головного управління статистики в Полтавській області загальне виробництво продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за 2015р. порівняно з 2014р. збільшилося на 7,4%. Обсяг продукції тваринництва у 2015 році залишився на рівні попереднього року і становив - 98,1%.
    Транспортна мережа області доволі розвинута. Протяжність залізниць – 1088 км, з них електрифіковано близько третини. Загальна протяжність автодоріг області становить 8875,5 км, з яких 2313,1км – дороги державного значення. Річкові транспортні маршрути пролягають по Дніпру. Річкові порти розташовані на лівому березі р.Дніпро і обслуговують виключно вантажні перевезення.

ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ.

    У 2015р. у повітряний басейн області надійшло забруднюючих речовин (без урахування викидів діоксиду вуглецю) 55,607тис.т (на 7,308тис.т, або на 11,6% менше, ніж у 2014р.). Із загальної кількості викидів забруднюючих речовин 18% належать до парникових газів, зокрема, метан (9,962тис.т) та оксид азоту (0,059тис.т). Крім цих речовин, в атмосферу надійшло 3314,895тис.т діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату.
    Серед стаціонарних джерел головними забруднювачами є підприємства мм. Кременчука та Комсомольська. Значно менше викидів в обласному центрі - 2,17% від загального обсягу викидів. На м.Кременчук припадає 28,9% від усіх викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, на Комсомольськ – 21,9%.
    Згідно із звітними даними у 2015 році до лідерів по здійсненню викидів в атмосферне повітря потрапили райони, де розташовані об’єкти газотранспортних підприємств – Лохвицький (9,14% обласних викидів), Гадяцький (5,9%), Зіньківський (3,23%), Шишацький (3,21%) та Диканський (3,11%). Обсяги викидів в розрахунку на особу у зазначених районах становлять 117,1кг, 109,6кг, 51,4кг, 87,3 та 90,8кг відповідно.
    Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області становила 1,934т шкідливих речовин (менше ніж середній показник в Україні в 2,6 рази).
    Обсяги викидів шкідливих речовин у розрахунку на одну особу області становили 38,5кг (менше ніж середній показник в Україні в 1,7 разів). На кожного мешканця Гадяцького району припадало - 109,6кг шкідливих речовин, Лохвицького - 117,1кг, міста Комсомольськ 222,6кг шкідливих речовин (це найвищі показники по області), але на кожного мешканця Козеьщинського району - лише 1,9кг.
    Більше половини (57,9%) всіх викидів в атмосферне повітря області забезпечують пересувні джерела – 85,4тис.т, з яких левова частка припадає на автотранспорт – за рік викинуто 67,721тис.т забруднюючих речовин, або 48% від усіх зареєстрованих викидів. В містах Гадяч, Полтава, Миргород, Лубни цей показник складає 82,5, 86,5%, 87,4% та 89,5 відповідно. Перевищує 70% частка викидів забруднюючих речовин автотранспортом у районах з малою концентрацією промислових підприємств – Козельщинському, Кобеляцькому та Пирятинському.

ВОДНІ РЕСУРСИ.

    У 2015 році з природних водних об'єктів області забрано 121,4млн.м3 води (що менше май же у двічі ніж у попередньому році). Використання водних ресурсів склало 87,35млн.м3 (зменшення у 2,5 рази) свіжої води. Таке зменшення пояснюється у першу чергу, у зв'язку із застосуванням нового порядку ведення державного обліку водокористування.
    Забрано води з природних джерел у розрахунку на одну особу становить 84,1м3; використання води за рік на одного мешканця становить 60,49м3.
    Найбільшими споживачами води є галузі (без врахування потреб у сільськогосподарської галузі) житлово-побутового господарства (52%) та промисловості  (34%). Високі показники споживання води у підприємств чорної металургії (54,2%), харчової промисловості (22,11%) та енергетики (13,0%).
    Втрати води при транспортуванні у 2015 році дещо зменшилися з 20,85млн.м3 - у 2014р. до 18,16млн.м3 у 2015р. (на 2,69млн.м3, або на 13%). Май же усі втрати мають місце у комунальному і побутовому водопостачанні через зношеність та незадовільний стан мереж водопостачання.
    У звітному році за рахунок оборотного та послідовного водопостачання зекономлено 989,5млн.м3 свіжої води, що на 36,8 млн.м3, або на 4,1% більше, ніж у 2014 році (952,7млн.м3).
    У 2015 році скинуто зворотних вод в поверхневі водні об'єкти області 69,16 млн.м3, що менш ніж у попередньому майже у три рази. Переважно скид зменшився за рахунок підприємств, що скидають нормативно-чисті без очистки зворотні води, також зменшився скид стічних вод після очисних споруд. Це пов'язано зі зниженням забору води по області. Також зменшилася кількість підприємств забруднювачів.
    2,931млн.м3 від загального скиду усіма очисними спорудами (4,3%) - недостатньо-очищені стічні води, що на 31,6% менше ніж у 2014 році. Усі скиди приходяться на очисні споруди житлово-комунального господарства.
    Маса забруднюючих речовин, скинутих за рік у поверхневі водні об’єкти, становила 29,84тис.т, що на 5,09тис.т, або 14,6% менше ніж у 2014 році (на одного мешканця області майже 21кг).

ВІДХОДИ.

    У 2015р. від економічної діяльності підприємств та організацій і в домо-господарствах області утворилось 4431,7тис.т (у 2014 - 5013,7тис.т, у 2013 - 5898,9тис.т, у 2012р. - 6300,2тис.т) відходів, що на 582тис.т, або на 11,6% менше ніж у попередньому році. Основна частина утворених відходів - 4379,2тис.т, або 98,8% від загального обсягу, належить до IV класу небезпеки (у 2014 - 4935,0тис.т, або 98,4% від загального обсягу; у 2013р. - 5768,0тис.т, або 97,8%; у 2012 - 6145,4тис.т, або 97,5%). Найбільшу питому вагу займають відходи рослинного походження - 3000,1тис.т, або 67,7%. Відходи III класу небезпеки становили 50,6тис.т – зменшення на 26,1тис.т, або на 34% (у 2014 - 76,7тис.т, у 2013 - 128,6тис.т, у 2012р. - 152,5тис.т), II класу 1,65тис.т - зменшення на 0,05тис.т, або на 3% (у 2014 - 1,7тис.т, у 2013 - 2,0тис.т., у 2012р. - 2,0тис.т), І класу 0,3тис.т - на рівні попередніх років (у 2014 - 0,3тис.т, у 2013 - 0,3тис.т, у 2012р. - 0,3тис.т).
    
    Станом на 01.01.2015 року Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації проінформувало про 621 несанкціоноване сміттезвалище в області загальною площею 38,618га з орієнтовними обсягами ТПВ 0,682млн.м3 відходів. Протягом 2015 року ліквідовано 607 звалищ на площі 607га, ліквідований обсяг ТПВ склав 0,68млн. кубометрів. Не вирішено питання захоронення твердих побутових відходів в обласному центрі. Звалище твердих побутових відходів КАТП 1628 Полтавської міської ради, яке розташоване у районі сіл Триби та Макухівка, заповнене майже на 100%.
 
    Основними забруднювачами навколишнього природного середовища промисловими відходами є підприємства ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (0,5% – від усіх розміщених відходів в області І-ІV класу небезпеки, крім того станом на 01.01.2016 накопичено у відвалах та хвостосховищах 2,206млрд.т. нетоксичних відходів), ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (станом на 01.01.2016 у відвалі формувальних сумішей на орендованій земельній ділянці знаходиться 7,463млн.т відходів, які вважаються як нетоксичні), ПАТ «Укртатнафта» (2,1%– від усіх розміщених відходів в області І-ІV класу небезпеки).

     Одна з суттєвих екологічних проблем області, від якої страждають майже усі регіони України – це накопичення та неналежне зберігання безхазяйних пестицидів та агрохімікатів. За підсумками виконання Регіональної цільової Програми поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (далі – ХЗЗР) на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 01.02.2011 (зі змінами), впродовж 2011-2013 років з території області вивезено на утилізацію 1509,7 тонн отрутохімікатів. Повністю очищені від небезпечних пестицидів 17 районів. У 2013 році ліквідована найбільш гостра проблема ? повністю звільнений від пестицидів центральний склад ВАТ «Хорольська сільгоспхімія»: за три роки зі зазначеного складу вивезено 647,3т непридатних агрохімікатів.
     Станом на 01.01.2016 року на території області залишилося ще близько 160 тонн: в Гребінківському (64,4т), Лохвицькому (55,9т), Пирятинському (8,26т), Чорнухинському (6,28т) районах та залишки в Оржицькому (14,16т) та Лубенському (11,0т) районах.

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ОБЛАСТІ.

    Станом на 01.01.2016 (за уточненими даними спільно з Головним Управлінням Держземагентства у Полтавській області) природно-заповідний фонд (ПЗФ) Полтавської області налічує 387 територій та об'єктів загальною площею 142412,8215га, що складає 4,953 % від загальної площі області.

     З них 29 мають статус загальнодержавного значення: 2 національні природні парки, 20 заказників, 1 ботанічна пам’ятка природи,1 ботанічний сад, 1 дендрологічний парк, 4 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

     Кількість територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення становить 358, з яких: 5 - регіональні ландшафтні парки, 156 - заказники (50 ландшафтних, 3 лісових, 38 ботанічних, 7 загальнозоологічних, 2 орнітологічних, 4 ентомологічних та 52 гідрологічних), 134 - пам’ятки природи (12 комплексних, 108 ботанічних, 2 зоологічні, 3 гідрологічних, 9 геологічних), 48 заповідних урочищ, 1 дендрологічний парк та 14 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

ЛІСОВІ РЕСУРСИ.

    Ліси є національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), естетичні, виховні та інші функції, мають обмежене експлуатаційне значення і підлягають державному обліку та охороні.
    Упродовж останніх років порідний склад лісів майже не змінився, тому що, в основному, лісовідновлення та лісорозведення на ділянках, що вийшли з лісовідновних рубок, згарищ, проводиться породами, які зростали тут раніше. Незадовільними залишаються обсяги посадки лісонасаджень в смугах відводу автодоріг в області, на великій кількості автошляхів вони відсутні. Окремі ділянки автодоріг потребують знесення дерев, які пошкоджені омелою, та негайної їх заміни.
     Ліси Полтавщини характеризуються середньою продуктивністю. За даними Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства загальний запас деревини області становить 52,666млн.м3, щорічний приріст деревини на 1га - 4,0 метрів кубічних.
    Лісовідновлення відбувається переважно, завдяки створенню лісових культур. У 2015р. посаджено лісових культур – 1441,0га, що більше на 292,0га, або на 20,3% ніж у попередньому році (у 2014р. - 1149,0га, у 2013 - 1136,1га, у 2012 - 976,0га, у 2011 - 1026,22га, 2010 - 669,5га). В тому числі посіяно лісу на 31га (у 2014 - 13га, у 2013р. - на 15га, у 2012 - на 13га, у 2011 - 23,00га, у 2010 - 39,00га) - більше ніж у попередньому році у 2,4 рази.
    Природне поновлення лісових насаджень на території Полтавської області у 2015 році відбулося на 193га (у 2014р. - 375га, у 2013р. - 212,0га, у 2012 році - 205га, у 2011 році - 245га).
     Загальна динаміка природного поновлення за останні роки є позитивною, але через пожежі у літній період зазначений показник завжди менше. Лісовідновлення та лісорозведення включає посадку та посів лісу.
    Протягом 2015 року постійним лісокористувачем та власником лісів - Держлісагентством (ДП «Полтаваоблагроліс» та ДП «Лубенське військове лісництво» увійшли до складу Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства) було посаджено 255,0га лісу і ще посіяно 47,0га, у 2014р. - 451,0га та 73,0га відповідно, у 2013 - 896,0 та 105,9га, у 2012 році - 1012,0га та 100,0га, у 2011 році - 960га та 342га, у 2010 році - 1266,0га та 38га відповідно. Сумарний показник проти 2014 року зменшився майже удвічі до 320,0 гектар (у 2014 році він складав 524га, у 2013р. - 1001,9га, у 2012р.- 1112,0га, у 2011р. - 1305га, у 2010р. - 1304,0га).
    Створення захисних насаджень проводиться на землях, непридатних для сільського господарства. У 2015 році таким чином було посіяно 47,0га лісу, менше ніж у попередньому році на 35,6%; у 2014р. - 73,0га, у 2013р. - 88,0га, у 2012 році - 89,0га, у 2011 році - 116га, у 2010 році - 59,0 гектарів.

На початок