Природно-заповідний фонд Полтавщини

Загальні відомості Перелік об'єктів Інструктивні матеріали Червона Книга та регіонально-рідкісні

Сторінка містить інформацію про:


ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ Й ОГОЛОШЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

У відповідності до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду може здійснюватися:

 • органами центральних органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища;
 • науковими установами;
 • природоохоронними громадськими об'єднаннями;
 • підприємствами, установами, організаціями;
 • громадянами.

Клопотання подаються до державних органів, уповноважених проводити їх попередній розгляд. Клопотання має містити:

 1. Обгрунтування необхідності створення чи оголошення території або об'єкту природно-заповідного фонду певної категорії.
 2. Характеристику природоохоронної, наукової, естетичної та іншої цінності природних комплексів та об'єктів, що пропонуються для заповідання.
 3. Відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання, власників та користувачів природних ресурсів.
 4. Відповідний картографічний матеріал (з підписами та печатками землевласників, землекористувачів, земельного відділу, держрайекоінспекції та в межах міст - архітектури).

До клопотань додаються документи, що підтверджують та доповнюють обгрунтування необхідності створення чи оголошення територій або об'єктів природно-заповідного фонду.

Попередній розгляд клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Клопотання про необхідність створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду попередньо розглядається у місячний строк:

 • щодо територій та об'єктів загальнодержавного значення - центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища;
 • щодо територій та об'єктів місцевого значення - органами цього центрального органу виконавчої влади на місцях.

У разі схвалення клопотань центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органами на місцях проводиться їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання.

На підставі результатів погодження клопотань центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища забезпечує розробку спеціалізованими проектними та науковими установами проектів створення природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, заказників, пам'яток природи, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Розробка проектів створення регіональних ландшафтних парків, заповідних урочищ, а також заказників, пам'яток природи та парків-пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення забезпечується органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях.

Забезпечення розробки проектів створення ботанічних садів, дендрологічних парків та геологічних парків може бути доручено заінтересованим державним органам чи установам.

Проекти створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду підлягають державній екологічній експертизі.

Проекти створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду передаються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища чи його органами на місцях у встановленому порядку уповноваженим приймати рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Прийняття рішень про створення чи оголошення територій, об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон

 • Рішення про створення природних заповідників, національних природних парків, а також щодо інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймаються Президентом України.
 • Рішення про створення біосферних заповідників приймається з додержанням вимог міжнародних договорів та міжнародних програм, учасником яких є Україна.
 • Рішення про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду приймається обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Порядок відведення земельних ділянок природним заповідникам, біосферним заповідникам, національним природним паркам, регіональним ландшафтним паркам, а також ботанічним садам, дендрологічним паркам, зоологічним паркам визначається Земельним кодексом України.

Заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва й інші території та об'єкти природно-заповідного фонду, які створюються без вилучення земельних ділянок, що вони займають, передаються під охорону підприємствам, установам, організаціям і громадянам органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища України з оформленням охоронного зобов'язання.

Зміна меж, категорії та скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду проводиться відповідно до статей 51 - 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

На початокПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ЛІМІТІВ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Підприємства, установи, організації, у віданні яких перебувають території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, або власники цих територій та об'єктів готують обгрунтовані матеріали про необхідність встановлення лімітів на використання природних ресурсів.

Обгрунтовані матеріали повинні містити:

 • клопотання про встановлення лімітів на використання природних ресурсів з обгрунтуванням необхідності обсягів такого використання, яке підписується керівником підприємства, установи, організації;
 • рішення науково-технічних Рад природних і біосферних заповідників та національних природних парків.

Необхідність погодження матеріалів з науковими установами може виникнути в разі:

 • відновлення порушених корінних природних комплексів;
 • проведення робіт по збереженню природних комплексів, в яких помітна тенденція по їх деградації;
 • використання природних ресурсів в межах наукових стаціонарів;
 • використання природних ресурсів в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;
 • ліквідації наслідків стихійного лиха.

Науковий висновок можуть давати інститути, інші науково-дослідні установи, які є науковими кураторами природно-заповідних об'єктів, міжвідомча комплексна та регіональні лабораторії з наукових основ заповідної справи Мінекоресурсів України.

На початокПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТІВ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Матеріали про встановлення лімітів на використання природних ресурсів у наступному році в двох примірниках подаються підприємствами, установами, організаціями та власниками, у користуванні яких перебувають території та об'єкти природно-заповідного фонду, на погодження до департаментів з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій по Республіці Крим, відповідних областях, містах Києву і Севастополю (надалі - департаменти).

Після погодження з установами, зазначеними вище, департаменти подають матеріали Міністерству екології та природних ресурсів України в строк до 15 вересня поточного року.

Мінекоресурсів України в місячний термін з моменту надходження матеріалів розглядає їх і приймає відповідне рішення.

При необхідності здійснюється екологічна експертиза матеріалів.

Затверджені ліміти з матеріалами обгрунтування Міністерством екоресурсів України надсилаються:

 • перший примірник - департаменту;
 • другий примірник залишається в Мінекоресурсів України.

В разі відмови в затвердженні лімітів остання направляється департаменту.

На початокОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТІВ ОСНОВНИХ ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Встановлення лімітів на використання природних ресурсів в науково-дослідних цілях передбачає визначення певної частини природних комплексів, на яких будуть проводитись такі роботи. При цьому уточнюються окремі теми наукових досліджень з метою визначення обсягів природних ресурсів, які можуть бути вилучені з природного середовища для виконання програми цих робіт. Як правило, ліміти на використання природних ресурсів в даному випадку встановлюються на період виконання тієї чи іншої наукової тематики.

Встановлення лімітів на використання природних ресурсів в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях передбачає визначення меж територій та кількості рекреантів з урахуванням ступеня рекреаційного навантаження на ці території.

Ліміт на даний вид використання природних ресурсів може бути короткостроковим - до одного року і довгостроковим - від одного до десяти років, в залежності від категорії території чи об'єкта природно-заповідного фонду, встановленого режиму його охорони і використання та порушення його природних комплексів.

Встановлення лімітів на використання природних ресурсів в порядку заготівлі деревини передбачає визначення певних обсягів рубок головного користування на природно-заповідних територіях. При обгрунтуванні необхідності таких рубок за основу беруться матеріали лісовпорядкування. Ліміт на даний вид використання встановлюється щорічно.

Встановлення лімітів на використання природних ресурсів шляхом заготівлі лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, проведення сінокосіння передбачає визначення обсягів природних ресурсів в межах природно-заповідного об'єкта, які будуть вилучені з природного комплексу в процесі вищезгаданої діяльності. Ліміт на даний вид використання встановлюється щорічно.

Встановлення лімітів на використання природних ресурсів шляхом випасання худоби передбачає визначення меж територій природно-заповідного фонду і кількості голів худоби, яка може випасатись. Ліміт на даний вид використання встановлюється щорічно.

Встановлення лімітів на використання тваринного світу, за винятком видів занесених до Червоної книги України, передбачає визначення кількості голів (для звірів) та загальної маси (для рибних запасів), яка буде вилучена з території природно-заповідного фонду. Ліміт на даний вид використання встановлюється щорічно.

Встановлення лімітів на використання природних ресурсів шляхом добування живиці передбачає визначення площ насаджень для заготівлі живиці. За основу беруться матеріали лісовпорядкування. Ліміт на даний вид використання встановлюється щорічно.

В межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення ліміти на використання природних ресурсів можуть встановлюватись і для інших видів користування.


На початок