Ландшафтний заказник загальнодержавного значення
"БІЛЕЦЬКІВСЬКІ ПЛАВНІ"
     "Білецьківські плавні" на Дніпродзержинському водосховищі у Кременчуцькому районі - ділянка добре збереженої заплави Дніпра. Вона розташована у верхній частині водосховища, яка значною мірою зберегла річковий характер. В багатьох місцях "Білецьківські плавні" межують із забудовою м.Кременчук.
     На Дніпрі майже не залишилось ділянок, аналогічних "Білецьківським плавням", після того, як в його середній та нижній течіях було споруджено шість водосховищ, ширина заплави тут близько 7 км. В розміщенні її проток і островів чітко простежуються риси рельєфу, характерні для заплав. Рослинний покрив плавнів формується в залежності від сучасного рівня грунтових вод. Цей покрив досить різноманітний - тут поєднується водна рослинність, прибережно-водні зарості, луки, залишки заплавних лісів, а також піщані луки на верхівках грив. Нині найбільші площі займають прибережно-водна високотравна рослинність та піщані сухі луки. Більша частина лук середнього зволоження та лісів була затоплена при створенні водосховища та змінилася прибережно-водною рослинністю. Хоча тут багато проток та заток, водна рослинність в плавнях розвинута слабко, що пов'язано з коливанням рівня води у водосховищі. Тому серед водних видів найпоширеніші занурені рослини, прикріплені до дна - водопериця колосиста, рдесники блискучий та кучерявий. Лише зрідка трапляється латаття біле і дещо частіше - глечики жовті.
Угрупування прибережно-водної рослинності утворюють смуги вздовж заток та проток. Найбільші площі займають зарості рогозу широколистого та вузьколистого разом з очеретом.
     Луки - справжні та заболочені - займають нині в "Білецьківських плавнях" невеликі площі. В комплексі з луками трапляються ділянки заплавних лісів - як на невеликих острівцях, так і у вигляді смуг по берегах водотоків. В деревостані переважають невисокі крислаті дуби, трапляються в'яз, тополя біла, верба ламка. В травостої заплавних лісів участь суто лісових видів невелика. Подекуди домінують конвалія звичайна, хвилівник звичайний, ластовень лікарський. Переважають у цих лісах лучні види та так звані рослини узлісь.  Дуже цікавими є вільшняки в притерасній частині Дніпра біля с.Білецьківка.
     Досить значні площі в плавнях займають сухі піщані луки, особливо в центральній частині заплави на великих островах та півостровах. Загалом, рослинний світ "Білецьківських плавнів" відзначається багатством та різноманітністю - від водної рослинності до сухих піщаних лук. В плавнях зростає чимало рідкісних та малопоширених рослин - водяний горіх дніпровський, очиток шестирядний, очиток пурпуровий, півники сибірські, куга тригранна та деякі інші. Фауна ландшафтного заказника формувалася під значним впливом зарегулювання Дніпра. Водночас фауністичні комплекси значною мірою зберегли риси, притаманні тваринному світу колишнього Дніпра.

    Влітку найчисленнішими та різноманітними групами тварин є прибережно-водні та лісові. У прибрежно-водних екотопах можна зустріти видру річкову, занесену до Червоної книги України, єнотовидного собаку та ондатру (обидва ці види акліматизовано) і свиню дику.
     Із птахів, що є, безумовно, окрасою "Білецьківських плавнів", на особливу увагу заслуговують види, занесені до Червоної книги України - орлан-білохвіст, гоголь, кулик-сорока та мала крячка. В плавнях на прибережно-водних екотопах дуже поширеними є чаплі (сіра, руда, велика біла, мала біла та квак), качки (крижень, широконіска, чирок-трискунок), крячки (річковий, світлокрилий, чорний). На стрімких берегах проток оселяються берегові ластівки.
     Із плазунів зустрічається черепаха болотна та вуж. А серед земноводних дуже поширені жаби - озерна та ставкова. Із комах цікавою є знахідка вусача мускусного - виду, занесеного до Червоної книги України.
      Водні тварини досить різноманітні та численні. В плавнях створилися сприятливі умови для нересту та схованки молоді риб. Постійно мешкають тут такі риби, як карась сріблястий, плотва, короп, окунь, щука та інші. Цікаво, що в плавнях знайдено два вида павуків (сріблянка та доломеда), які є індикаторами чистоти води.
      Лісова фауна має дещо збіднений характер, оскільки площа лісів невелика. Хребетні тварини представлені в основному птахами, рідше - плазунами, ссавці відвідують лісові ділянки нерегулярно. Загалом серед тваринного світу плавнів є ціла низка регіонально рідкісних видів. Влітку тут зустрічається 9 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Цей список може бути поповнений під час сезонних міграцій птахів.
     "Білецьківські плавні" - унікальна, малотрансформована ділянка заплави Середнього Дніпра з типовим ландшафтом, багатою природною рослинністю, флорою та фауною. Їх можна розглядати як еталонні ділянки заплави Дніпра, подібних яким вже не збереглося.

На початок         Попередня сторінка